مواردی از دستورالعمل صدور مجوز فعالیت اقتصادی

 1. کلیه فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی به استناد ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موظفند نسبت به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی اقدام نموده و انجام هر نوع فعالیت مجاز سیاحتی، خدماتی، صنعتی و . . . و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، صرفاً پس از اخذ مجوز فعالیت اقتصادی امکان پذیر است.
 2. رعایت ضوابط شهر سازی منطقه آزاد انزلی، طرح جامع و همچنین پرداخت عوارض مربوطه الزامی می باشد و در صورت عدم انجام موارد مذکور توسط دارنده مجوز، سازمان منطقه آزاد انزلی می تواند راساً اقدام به ابطال مجوز فعالیت اقتصادی نموده و یا از تمدید آن خودداری نماید.همچنین درصورتیکه بنا بر اعلام معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی مشخص گردد مکان فعالیت مربوطه در حریم راه قرار داشته و یا براساس تصمیمات کمیسیون های تخصصی سازمان و استان گیلان همچون کمیسیون ماده 99 امکان فعالیت در آن مکان فراهم نباشد ، سازمان منطقه آزاد انزلی مختار خواهد بود که رأساً نسبت به ابطال مجوز اقدام نموده و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید .
 3. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز تا پایان دوره اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیات های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه معاف خواهند بود.
 4. مجوز فعالیت اقتصادی صادره توسط سازمان منطقه آزاد انزلی منحصراً به نام اشخاصی که مجوز به نام آنها صادر و تنها با و در همان کاربری و محل قید شده در مجوز فعالیت دارای اعتبار بوده و غیرقابل قابل انتقال به اشخاص دیگر می باشد.
 5. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محل های جداگانه با موضوع یکسان و یا متفاوت فعالیت می نمایند، باید برای هر محل مجوز فعالیت جداگانه اخذ نمایند.
 6. این مجوز فقط جهت فعالیت در محدوده منطقه آزاد انزلی معتبر می باشد.
 7. کلیه واحدهایی که به استناد مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی فعالیت می نمایند علاوه بر الزام اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به مناطق آزاد، ملزم به رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی نیز می باشند.
 8. متقاضی متعهد می باشد پنجاه درصد از نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق معرفی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و از بانک اطلاعاتی مشاغل سازمان با اولویت ساکنین محدوده منطقه و شهرهای همجوار جذب نماید .
 9. دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی مکلفند که مجوز فعالیت اقتصادی مأخوذه را در محل و در معرض دید قرار دهند.
 10.  بهره بردار می بایست حداکثر سه ماه پس از اتمام مدت اعتبار مجوز، نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

مجوز اقتصادی خودرو


 1. رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص برندهای خودروی قابل ورود به منطقه، نحوه واردات،پلاک گذاری،تخصیص پلاک به اشخاص حقیقی
 2. عدم انتقال این مجوز و حقوق ناشی از آن به غیر (بدون اجازه این سازمان)
 3. در خصوص سلامت خودروهای فروخته شده و همچنین تحویل خودروهای پیش فروش شده توسط بهربردار،کلیه ضرر و زیان های احتمالی بر عهده بهره بردار بوده و سازمان منطقه
 4. ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروهای وارداتی توسط بهره بردار
 5. اخذ مجوز برای هر مرحله از واردات خودرو از سازمان توسط بهره بردار
 6. بهره بردار گزارش کامل از عملکرد خود را به سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه  نماید
 7. نصب مجوز فعالیت اقتصادی در محل فعالیت بهره بردار به گونه ای که قابل رویت خریداران خودرو باشد
 8. بهره بردار می بایست حداکثر سه ماه پس از اتمام مدت اعتبار مجوز،نسبت به تمدید آن اقدام نماید
 9. بهره بردار موظف است در هر دوره شش ماهه حداقل پنجاه دستگاه خودرو وارد نماید