صفحه اصلی

کاربر گرامی به درگاه خدمات الکترونیک صدور مجوز بازرگانی منطقه آزاد انزلی خوش آمدید.

 

 

در راستای اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و به منظور تسهیل و فعال تر شدن امور بازرگانی و

تجارت در منطقه آزاد انزلی، مدیریت بازرگانی با قرارگرفتن در چارت سازمانی معاونت اقتصادی و سرمایه

گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.